Tsuki no

Tsuki no već po imenu je kata udaraca rukom (punch – postoji samo jedan udarac nogom i samo nekoliko blokova u cijeloj kati). Riječ Tsuki također može označavati bogatstvo i sreću. Dobra sreća i bogatstvo ne dolazi čekanjem. Za svaki udarac u ovoj kati, predviđeno je obaranje jedne osobne prepreke, barijere. Jaka, stalna i uporna nastojanja usmjerena na probleme donijeti će dobru sreću.