Tehnika

Seipai – kata

Seipai Seipai je Okinawski izgovor kanji znakova za 18 (izgovara se JU Hachi na japanskom). U ostalim karate stilovima,  ta Kata se ponekad naziva i Seipaite, odnosno osamnaest ruku. Broj 18 je izvedena iz budističkog koncepta 6 x 3, gdje šest predstavlje boju, glas, okus, […]