OSU Budo ryuKada ste u društvu vježbača Kyokushina najčešća riječ koju možete čuti je “Osu”. Koristi se u različitim situacijama tako da za osobe sa strane može djelovati zbunjujuće. Potiče od složenice “Oshi shinobu” koja u prijevodu znači “Izdržati pod pritiskom”. To podrazumjeva spremnost da se izdrži pod bilo kakvim pritiskom na granice naše izdržljivosti.

Učenje Kyokushina je naporno i zahtjeva dug vremenski period. Potrebne su godine da se savladaju osnovne tehnike koje se ponavljaju tisućama puta (“Renma” – “Poliranje”) kako bi pokreti postali refleksni i oslobođeni misli (“Mushin” – “Ne um”). Ponavljat ćete istu stvar opet i opet i učiniće vam se da ne napredujete ili da je napredak vrlo spor. Strpljenje će vam pomoći da ostanete na Putu (Do). Strpljenje je Osu!

Jaki treninzi razvijaju tvoje tijelo i duh što govori o tome da vodiš računa o sebi. Voditi računa o sebi je izraz samopoštovanja koje se pretvara u poštovanje prema drugim osobama. Kada sretnete Učitelja (Sensei) ili kolegu sa treninga naklonite se i recite “Osu”. Kada ulazite ili izlazite iz dvorane (Dojo) naklonite se i recite “Osu”. Na takmičenju prije i poslije borbe okrenite se prema napred (Shomen), prema sudiji (Sushin) i prema protivniku (Otogai) i uz naklon recite “Osu”. Uz svaki pozdrav prilikom koga izražavate poštovanje prema osobi ili mjestu recite “Osu”. Kada vam vaš partner na treningu u toku vježbanja slobodne borbe (Jiyu kumite) zada dobar, jak udarac recite “Osu” iz poštovanja prema njegovoj vještini. Poštovanje je Osu!

Početnici u vježbanju kod starijih učenika i majstora mogu uočiti pozitivan uticaj Kyokushina ne samo u fizičkom smislu nego i u mentalnom, duhovnom i emotivnom. Svijest o tome utječe na njih da donesu odluku da ne odustanu sa Kyokushin Puta i da stalno pomiču granice svojih mogućnosti. Odlučnost je Osu!

Tijekom vežbanja doći će te do granica svojih fizičkih mogućnosti. Tada natjerajte sebe da idete dalje. Telo će početi otkazivati ali vaš um nesmije dozvoliti da stanete. Kada um ne bude više mogao podnesti toliki napor i odustane vaš duh treba nastaviti dalje. Trpjeti ćete bol i istrajati. Jedna od misli Masutatsu Oyame je “Sekijou juunen” što u prevodu znači “Deset godina na steni”. Simbolizira potrebu da se istraje u svakom trenutku. Ustrajnost je Osu!

Za vreme vježbanja dajte sve od sebe. Kada se završi trening okrenite se Učitelju i uz naklon recite “Osu” kao zahvalnost na trudu, vremenu i spremnosti da svoje znanje prenese na vas. Takođe se poklonite i kolegama sa kojima ste vježbali i recite “Osu” kao izraz zahvalnosti što su vježbali sa vama. Zahvalnost je Osu!

Na pitanje gdje se očekuje pozitivan odgovor umesto “Da” ili “Razumijem” recite “Osu”. Kada Učitelj na treningu izda naredbu recite “Osu” kao potvrdu da ste razumjeli šta treba napraviti. Razumjevanje je Osu!oszu_no_szeisin-duh-osua

Vježbanje Kyokushina nas višestruko nagrađuje. Kroz usavršavanje tehnika, kata i borbe usavršavamo ne samo tijelo već i naš duh. Učimo se savladavati prepreke ne samo na treningu već i svakodnevnom životu. Istreniranog karateku životne nedaće ne mogu tako lako uzdrmati. Upotrebit će sve svoje vrijednosti i neće odustati dok ne savlada izazove života. Upornost je Osu!

Riječ Osu kroz svoje značenje oslikava šta Kyokushin može ponuditi. Karateka koji je u stanju da ispoljiti duh Osu-a kroz svoje riječi, misli i postupke može se smatrati mudrim i hrabrim.

Kada učenici grupno izgovaraju Osu to doprinosi razvoju borbenog duha i osjećaju pripadnosti grupi koja posjeduje zavidne osobine.

Autor teksta: Velimir Velja Matijević